ילדים ובני הנוער בישראל לא מבצעים פעילות גופנית | פורטל הכרמל והצפון (2023)

פעילות גופנית היא המרשם הטוב ביותר לחיים בריאים יותר, בישראל למעלה מ-90% מקרב התלמידים אינם עומדים בשבע שעות פעילות גופניתשל בני הנוער במהלך שבוע כפי שממליץ ארגון הבריאות העולמי. רק כרבע מההורים בישראל עומדים בהמלצות הבינלאומיות לפעילות גופנית למבוגרים.

במסגרת התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים "אפשריבריא", שבה שותפים משרד הבריאות, משרד התרבות והספורט ומשרד החינוך. פורסם בימים אילו גיליון ציונים על מצב הפעילות הגופנית בקרב ילדים ונוער בישראל. הכנת גיליון הציונים הישראלי וגיבוש המלצות לאנשי מקצוע ולקובעי מדיניות נערכו בשיתוף פורום מומחים רחב היקף וכלל נציגי ממשל, רפואה, אקדמיה ומגזר שלישי.

ביום העיון המשותף נכחו בעלי ענין שותפים לקידום תוכניות של פעילות גופנית לבני נוער והוצגו מס' תוכניות אשר ממומלצות לביצוע השינוי.

גיליון הציונים, כולל ציוני מדינת ישראל והמלצות לפעולה בזירות השונות. מטרתו של גיליון הציונים הישראלי וההמלצות המקצועיות שבו הוא להוות בסיס נתונים ומידע לפעולות נרחבות ומערכתיות מעבר למה שנעשה עד היום. ביום העיון יוצגו גם ההשוואות הבינלאומיות שנעשו כחלק מהעבודה הבינלאומית.

נכחו וברכו ביום זה את כלל המשתתפים:

ד"ר סלומה אוברט, סגנית נשיא הארגון הבינלאומי Active Healthy Kids Global Alliance (AHK)
דר' שרון אלרעי פרייס, ודר' אפרת אפללו ממשרד הבריאות, לירי פינדלינג מנהלת אפשרי בריא, גב' אינה זלצמן ממשרד החינוך , פרופ' גמזו מבית חולים איכילוב, יו"ר המועצות הלאומיות במשרד הבריאות, פרופ' פרנסיס מימוני ופרופ' דיאן לוין, נורית שרביט ממשרד התרבות והספורט, פרופ' אבי מויאל הקריה האקדמית אונו וכלל משתתפים, מתאמי הבריאות ברשויות, מפקחי ומנהלי מחלקות הספורט השתתפו במפגש זה.

משנה למנכ"ל משרד התרבות והספורט:ממצאי מחקר בנושא הרגלי פעילות גופנית שהתקיימו בשנת 2019 ובימים אלה בשנת 2023 מצביאים כי למעלה מ-90% מקרב התלמידים בישראל אינם עומדים בשבע שעות פעילות גופניתשל בני הנוער במהלך שבוע כפי שממליץ ארגון הבריאות העולמי. בהיבט המגדרי - בנות עוסקות בפעילות גופנית בביה"ס ולאחר שעות הלימודים בשיעור של 50% פחות מהבנים. ממצע עגום זה הוביל את משרד התרבות והספורט לקדם תוכניות ופרוייקטים יעודיים לקידום פעילות גופנית לבני נוער בדומה לתכנית פרחי ספורט, שווה בספורט ופכ"ל. עלינו לוודא ולקיים מדיניות שמקדמת תוכניות לקידום אורח חיים בריא לילדי ישראל, ילדים בריאים ופעילים יובילו לחברה פעילה ובריאה ותמנע פעילות וחולי.

על מנת להצליח בהשגת מטרה חשובה זאת אנו פועלים בשיתוף פעולה עם, משרד הבריאות, משרד החינוך במסגרת התכנית אפשרי בריא, הרשויות המקומיות והשלטון המקומי, ומשרדי ממשלה אחרים, צבא, עמותות לספורט במקומות עבודה, ואיגודי הספורט העממי.

משרד התרבות והספורט בראשותו של השר מיקי (מכלוף) זהר ומנהל הספורט פועלים רבות לקידום הפעילות הגופנית והספורט באמצעות תקציבים ייעודיים שניתנו לרשויות באמצעות סל הספורט, תמיכה בקידום ספורט עממי יעודי, מתקנים ועוד..


ארגון הבריאות העולמי הזהיר כי עקב היעדר ביצוע פעילות גופנית כ- 500 מיליון אנשים ברחבי העולם יפתחו מחלות לב, השמנת יתר, סוכרת או מחלות כרוניות (NCDs), בין השנים 2020 ל-2030, בעלות של 27 מיליארד דולר בשנה. וכי על ממשלות לנקוט פעולה דחופה כדי ליישום מדיניות התומכת באנשים פעילים יותר באמצעות הליכה, רכיבה על אופניים, ספורט ופעילות גופנית אחרת.

סיכום דוח ארגון הבריאות העולמי משנת 2022 בנושא פעילות גופנית חתם במסר: "פעילות גופנית אינה עוד מרכיב רשות במדיניות ציבורית, אלא שיש לקבוע מדיניות חובה בכל המדינות לטובת קידומה"

כחלק מהמאמצים לקדם פעילות גופנית ותנועה בקרב ילדים ובני נוער ברמה הלאומית והבינלאומית, הצטרפה מדינת ישראל לראשונה בשנת 2020 לארגון הבינלאומי Active Healthy Kids Global Alliance (AHKGA). הארגון כולל כ- 57 מדינות ברחבי העולם, אשר שותפות לבניית בסיס מידע השוואתי, רב לאומי, בנושא פעילות גופנית בקרב ילדים ובני נוער ((Global Matrix 4.0. היוזמה נועדה לסייע למדינות לפעול לקידום מדיניות, תוכניות והתערבויות לשיפור מדדי פעילות גופנית לטובת בריאותם ושלומותם של ילדים ובני נוער.

ההשתתפות במתודולוגיה הבינלאומית כוללת מיפוי מקורות מידע ובחינת מאגרי נתונים, איסוף וניתוח הנתונים ומספק הערכה לאומית על מצב הפעילות הגופנית בקרב ילדים ונוער באמצעות מדידת ציוניהם של עשרה מדדים (אינדיקטורים) בינלאומיים הקשורים לפעילות גופנית.

הכנת גיליון הציונים הישראלי וגיבוש המלצות לאנשי מקצוע ולקובעי מדיניות נערכו בשיתוף פורום מומחים רחב היקף וכלל נציגי ממשל, רפואה, אקדמיה ומגזר שלישי.

גיליון הציונים הישראלי לביצוע פעילות גופנית בקרב ילדים ונוער לשנת 2022, מהווה את ההערכה המקיפה ביותר בנושא זה בישראל. הגיליון שפורסם לאחרונה, חושף כי

על אף שקיימת עשיה ומיועדים משאבים לפעילות הגופנית בקרב ילדים ונוער, הנושא אינו נמצא במיקוד גבוה ועל כן נדרשת קפיצת מדרגה משמעותית.

רוב הילדים ובני הנוער בישראל אינם מבצעים פעילות גופנית בהתאם להמלצות הבינלאומיות, הקובעות כי על ילדים בגילאי בית הספר להיות פעילים לפחות 60 דקות מצטברות בכל יום, בדגש על פעילות אירובית נמרצת. על פי הדו"ח, כ-32% דיווחו על ביצוע פעילות גופנית מתונה עד נמרצת לפחות 60 דקות במשך 4 ימים בשבוע או יותר ורק כ- 9% דיווחו על פעילות יום יומית.

ציון D- ניתן גם במדידת פעילות גופנית במסגרת המשפחתית. רק כרבע מהילדים ובני הנוער, דיווחו כי הם מבצעים פעילות גופנית עם הוריהם ו/או יוצאים לטיולים עם הוריהם בכל יום או במרבית ימי השבוע.


ניכר שישראל מצליחה יותר ביצירת הזדמנויות לפעילות גופנית במסגרות החינוך ועל כן קיבלה את הציון C+. מרבית בתי הספר בישראל מציעים לתלמידיהם שעתיים שבועיות של חינוך גופני בכיתות א-י"ב המועברות על ידי מורים מקצועיים וגישה קבועה למתקנים וציוד. במדינות רבות תשתית מדיניות מדינתית זו אינה מובן מאליו, אולמות ספורט קיימים רק ב-50% ממוסדות החינוך הממלכתיים. שליש מבתי הספר מוכרים כבתי ספר מקדמי בריאות המדגישים את חשיבות אורחות החיים הבריאות והפעילות הגופנית, בבית, בבית הספר ובקהילה.

מה נוכל ללמוד ממדינות מצליחות יותר?


ביחס למדינות אירופה המשתתפות בארגון הבינלאומי, ישראל נמדדה בציון הגרוע ביותר. במסגרת גיליון הציונים הישראלי, בסקלה שבין A-F, אין ציון מעל C באף מדד – כלומר, מדינת ישראל מקבלת ציון בינוני או נמוך בכל המדדים.

על אף הציון הגלובלי הנמוך לרוב המדינות במדד פעילות גופנית הכוללת, מספר מדינות מצליחות להטמיע מדיניות, תוכניות ופעולות לשינוי המובילות לתוצאות חיוביות. בין מדינות אלו ניתן למצוא את דנמרק, פינלנד, יפן וסלובניה. בפינלנד שקיבלה את הציון A- במדד הפעילות הגופנית הכוללת, תוכניות לאומיות לקידום פעילות גופנית מקבלות תמיכה ומימון ממשלתיים להפצת מדיניות ולתכנית מקיפה בכל מוסדות החינוך בדנמרק וביפן שזכו לציונים טובים יש דגש על תכנון עירוני ותחבורה פעילה בסלובניה ילדים גדלים עם מסורת של קבלת הדרכה בתחום הפעילות הגופנית, אשר עשויה להגביר את רמת האוריינות בתחום הפעילות הגופנית והיכולת לשמר את הכושר הגופני וכן יש חובה סטטוטורית לבינוי ורכישת ציוד לפעילות גופנית בבתי הספר .

פורום המומחים קורא להאיץ ההתמודדות עם מיעוט פעילות גופנית בקרב ילדים בישראל
מאמצי קידום בריאות משמעותיים נדרשים על מנת להתמודד עם הירידה ברמות הפעילות הגופנית הקשורות בין השאר לאורח החיים המודרני, הגדלת זמן המסך, התנהגות יושבנית וזמינותם של מזונות מזיקים. חשוב להגיע במיוחד לאוכלוסיות שאינן פעילות או ללא גישה לתוכניות קיימות.


פורום המומחים הישראלי שהוקם במיוחד למטרה זו כתב שורה של אסטרטגיות פעולה והמלצות ליישום כדי לעשות את קפיצת המדרגה הבאה (ההמלצות במלואם מופיעות בגיליון הציונים של ילדי ישראל לשנת 2022). בין המלצות אלו ניתן למנות :

  • מדיניות: קביעת יעדים לאומיים ומדיניים לקידום פעילות גופנית בקרב ילדים ונוער עם דגש על ניטור והערכה.
  • מערכת הבריאות: שילוב המלצה של רופאי ילדים ומשפחה להשתתפות בפעילות גופנית, ואיתור ילדים שאינה פעילים, הכנסת מערך מעקב אחר ביצוע פ"ג ומתן המלצות במסגרת שירותי בריאות התלמיד.
  • במסגרות החינוך: שילוב תוכניות התערבות לקידום משחק פעיל מגילאי גן, הוספת יחידות פעילות גופנית לאורך יום הלימודים (ולא רק שיעורי חינוך גופני) בבתי הספר. הטמעה של למידה משולבת תנועה.
  • בקהילה: פיתוח תכניות ויוזמות לאוכלוסיות מגוונות, פעולות לניטור ילדים שאינם פעילים והנגשת פעילות מותאמת ומסובסדת ברשות המקומית.
  • בסביבה הבנויה: מדיניות בניית אולמות ספורט בבתי ספר חדשים והשלמתם בבתי ספר קיימים, עידוד הנגשת ברכות שחיה. קידום תשתיות להליכה ותחבורה פעילה ברשויות המקומיות.
  • העלאת המודעות: הפצת ידע, קמפיינים, המלצות ממוקדות להורים באמצעות מערכי שירותי בריאות לתלמיד.

בעולם כולו כמו גם בישראל, נדרשים צעדים דרמטיים לשיפור רמת הפעילות הגופנית בקרב ילדים ונוער. ד"ר סלומה אוברט, סגנית נשיא הארגון הבינלאומי Active Healthy Kids Global Alliance (AHK) קובעת כי "ללא מאמץ משמעותי לכוונון מחודש של אורח החיים המודרני של ילדים ובני נוער, אנחנו מסתכנים בפגיעה דרמטית בבריאות ובשלומות (well being) העתידית של ילדנו".

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated: 08/06/2023

Views: 6482

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.