Managers onderwIjzen: een (2023)

Managers onderwIjzen: een agenda voor ManageMent opleIders. elkaar, niet to the point komen, kortom een perfecte weerspiegeling van het gedrag waar ze in de organisatie juist over klagen. Waarschijnlijk verhinderen zij door hun eigen gedrag aan de top anderen in de organisatie om wel doortastend te worden. Die laatste interventie is aanzienlijk minder welkom, zeker direct nadat die geplaatst is. Ook hier loopt de docent het reële risico op het verwijt dat hij niet begrijpt waar het om gaat. En toch is het een belangrijke weten-hoe interventie die past in modern onderwijs aan leidinggevenden. In dit specifieke voorbeeld hebben één of twee leidinggevenden uit de deelnemersgroep zelfs twee dagen boos rondgelopen over mijn suggestie dat zij slachtoffergedrag vertoonden, en dat als ze iets willen veranderen ze eerst zelf moeten veranderen. Door opnieuw aandacht te geven aan die boosheid, en niet in te gaan op de cognitieve argumenten, krijgen de betrokken leidinggevenden een andere kijk op eigen gedrag en wat dat uitlokt, zeer behulpzaam voor hun weten-hoe, en uiteindelijk ontstond er grote waardering voor de eerst als hardhandig ervaren interventie. Gelukkig, dat dan toch wel, nog voor het eind van het programma. Omdat veel weten-hoe gaat over persoonlijke patronen is een belangrijke aanvulling op weten-hoe onderwijs persoonlijke coaching en intervisie in kleine groepjes. <strong>TiasNimbas</strong> biedt dat in toenemende mate aan voor programma’s waar vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling een rol spelen, zoals in leiderschapsprogramma’s. Mijn pleidooi is voor de combinatie. De deelnemers weten na raadpleging van externe bronnen en geholpen door de docent bijvoorbeeld wat een conflictmodel is. Ze leren hoe het in de praktijk werkt, maar ook wat hun persoonlijke stijl van conflictgedrag is, en als ze met een coach één-op-één vertrouwelijk daaraan willen werken ontdekken ze ook wat de bron van dat gedrag is en hoe je daarmee kunt omgaan. De toenemende aandacht van opdrachtgevers voor dit type onderwijs is van groot belang voor de ontwikkelingen van opleidingen aan leidinggevenden. Wat niet altijd helpt overigens is de soms grote behoefte bij opdrachtgevers om precies van tevoren te willen weten wat er behandeld gaat worden in een programma. In een weten-hoe programma is dat per definitie nauwelijks te zeggen: de dynamiek van de groep bepaalt het programma, niet de docent of de business school of de opdrachtgever. Er zijn gelukkig ook veel voorbeelden van opdrachtgevers die dat goed begrijpen en erdoor gefascineerd zijn.3 168

Managers onderwIjzen: een agenda voor ManageMent opleIders. Meester Ton Bij <strong>TiasNimbas</strong> zijn er veel collega’s geïnteresseerd in weten hoe-onderwijs, velen zijn er ook zeker vaardig in, en in veel programma’s heeft het zijn intrede gedaan. Ik doceer al bijna twintig jaar bij <strong>TiasNimbas</strong> en heb in de opvatting over wetenhoe onderwijs, en in de aandacht voor vaardigheden, veel ontwikkeling mogen zien. Ere wie ere toekomt: één van de eersten die merkte dat dit ‘anders’ was, was Ton Wentink. En na enige argwaan omhelsde hij de ‘nieuwe methode’, er zich eerst van overtuigend dat het niet zomaar ‘action learning’ in een nieuw jasje was. Hij wist dat ik op deze manier mijn programma’s vorm geef. Al jaren geleden introduceerde hij mij bij een groep als een soort bezienswaardigheid: “Dames en heren, ziet u hand-outs? Ziet u de beamer aanstaan? Nee, hè? Dit is een heel bijzondere aanpak en ik ben dan ook blij ”. Ik voelde me wel wat opgelaten, maar kon niet anders dan Ton bewonderen voor zijn, op dat moment, verkoopkracht. Later zag ik dat hij in één van de vele verantwoordingen die je tegenwoordig nu eenmaal moet afleggen over programma inrichting dat hij de ‘vragen-methode’ had ingelijfd als één van de essentiële vernieuwingen in het zo succesvolle MMO-programma. Ton toonde zich opnieuw een ‘meesterlijke’ collega. Literatuur Van den Boomen, F, & J. van Jaarsveld, red. (2011): Organisatiecoaching in de praktijk (Neer: Kloosterhof) Kahneman, D. (2011), “Ons feilbare denken”. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij <strong>Business</strong> Contact 169

 • Page 1:

  Liber Amicorum

 • Page 4 and 5:

  Omslag: Ria Lap ‘Stilla’ 2011 A

 • Page 6 and 7:

  93 97 99 103 107 109 115 119 125 12

 • Page 8 and 9:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 10 and 11:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 12 and 13:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 14 and 15:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 16 and 17:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 18 and 19:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 20 and 21:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 22 and 23:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 24 and 25:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 26 and 27:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 28 and 29:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 30 and 31:

  medewerkers, het herkennen, aanwend

 • Page 32 and 33:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 34 and 35:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 36 and 37:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 38 and 39:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 40 and 41:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 42 and 43:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 44 and 45:

  Een dergelijke benadering kent natu

 • Page 46 and 47:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 48 and 49:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 50 and 51:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 52 and 53:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 54 and 55:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 56 and 57:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 58 and 59:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 60 and 61:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 62 and 63:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 64 and 65:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 66 and 67:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 68 and 69:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 70 and 71:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 72 and 73:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 74 and 75:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 76 and 77:

  Holland). Maar tegelijkertijd was e

 • Page 78 and 79:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 80 and 81:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 82 and 83:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 84 and 85:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 86 and 87:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 88 and 89:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 90 and 91:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 92 and 93:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 94 and 95:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 96 and 97:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 98 and 99:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 100 and 101:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 102 and 103:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 104 and 105:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 106 and 107:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 108 and 109:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 110 and 111:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 112 and 113:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 114 and 115:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 116 and 117:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

 • Page 118 and 119: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 120 and 121: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 122 and 123: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 124 and 125: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 126 and 127: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 128 and 129: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 130 and 131: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 132 and 133: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 134 and 135: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 136 and 137: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 138 and 139: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 140 and 141: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 142 and 143: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 144 and 145: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 146 and 147: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 148 and 149: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 150 and 151: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 152 and 153: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 154 and 155: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 156 and 157: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 158 and 159: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 160 and 161: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 162 and 163: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 164 and 165: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 166 and 167: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 170 and 171: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 172 and 173: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 174 and 175: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 176 and 177: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 178 and 179: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 180 and 181: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 182 and 183: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 184 and 185: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 186 and 187: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 188 and 189: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 190 and 191: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 192 and 193: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 194 and 195: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 196 and 197: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 198 and 199: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 200 and 201: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 202 and 203: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 204 and 205: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 206 and 207: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 208 and 209: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 210 and 211: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 212 and 213: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 214 and 215: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 216 and 217: Managers onderwIjzen: een agenda vo
 • Page 218:

  Managers onderwIjzen: een agenda vo

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated: 09/09/2023

Views: 5311

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.